درباره

زاگرس‌شناسی سایتی شخصی و در حقیقت تلاشی است فردی برای دانایی، زیرا مطالعه و دانش‌اندوزی تنها زمانی به دانایی می‌انجامد که آدمی خود دست در کار بازآفرینی آنچه اندوخته، شود.

به اقتضای شرایط گوناگون تحصیل، علاقه و شغل در رشته‌های مختلفی مطالعه داشته و دارم ولی هر حوزه را در جایگاه کنشگر و پژوهنده به نظاره می‌نشینم و ادعایی جز تلاش برای گریختن از عذاب دردناک نادانی ندارم، که «تجربه نشان می‌دهد که بیشتر مدعیان حرفه‌ای فلسفه و دیگر علوم، نادان‌تر و نابخردتر از کسانی هستند که هرگز تلاش خود را معطوف به مطالعه‌ی فلسفه و علوم نکرده‌اند» زیرا دانسته‌های معمول چون حاصل آموزش‌های دیگران بوده و کمتر به دانشی برمی‌گردد که از جهان کسب کرده‌ایم، تنها به کار فخرفروشی و معادله‌پردازی می‌آید تا حل مسائل و پاسخ به هستندگی زندگی.

زندگی در جهان کتاب‌ها و معاشرت با برترین ذهن‌هایی که جهان به خود دیده، آدمی را بدجور به خود وابسته می‌سازد و سال‌ها روزنامه‌نگاری، این حرفه را تبدیل به جزئی از بدن آدمی می‌سازد.

از سال‌های دور، تجربه وبلاگ‌نویسی را دارم و طی سال‌های اخیر نیز در شبکه‌های اجتماعی تا آن اندازه که فرصت داشته‌ام، فعالیت کرده‌ام، اما زاگرس‌شناسی تلاشی جدی‌تر خواهد بود، بیشتر به این دلیل که از پراکنده‌کاری‌هایی که امروز بخشی از روزمره‌گی‌هاست، جلوگیری کنم.

اما عنوان زاگرس‌شناسی برمی‌گردد به تلاشی که چند سالی است معطوف به شناختن و شناساندن این خطه از سرزمینم کرده‌ام و همچنین نشان دادن ریشه‌هایم که از طریق نمادها، اسطوره‌ها، کهن‌الگوها و تروماهای کهن، مرا به این سرزمین پیوند زده است.

آنچه آدمی را از افتادن به دام گمراهی و نادانی نجات می‌دهد، پرهیز از تعصب، اندیشیدن با شک و به کار بردن نقد است و اگر حقیقت یافتنی باشد، می‌توان امید داشت که این مسیر از نزدیکی آن عبور کند که «حقیقت را باید با بی‌طرفی مطلق و روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو کرد» و «باید با شک وارد شده و حقیقت را کشف کرد» و در نهایت «حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش». «زمانه‌ی ما دوران نقد است و هر چه هست باید در مقابل آن تسلیم شود و گرنه احترام دوستانه‌ای را که عقل به چیزهایی می‌گذارد که در مقابل بررسی آزاد و آشکار سالم مانده‌اند، از دست خواهد داد».

آزادی دغدغه‌ی بزرگ زندگی من است و خواندن و نوشتن نه بخشی از زندگی که یکسره خود زندگی است، زیرا خواندن مهم‌ترین تسلی‌بخش و نوشتن تنها ارضا کننده شهوت آزادی من است.

و مکتوب است انسان آزاد، عاشق، دانا و تنها بنده‌ی خداوند است.

 

این سایت با کد شامد 2-0-65-757499-1-1 در سامانه پایگاه‌های اینترنتی ثبت شده است.